Âm nhạc
Âm nhạc
DỰ ÁN  MỞ QUÁN KARAOKE – BAR ROYAL
18/09/2018

DỰ ÁN MỞ QUÁN KARAOKE – BAR ROYAL

Ngành dịch vụ giải trí là ngành không trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất cho xã hội, nhưng nó lại chiếm một tỉ trọng lớn trong nền kinh tế. Vì thế đây làm một ngành...

Đà Nẵng
60%

60%

Hoàn thành

5 tỷ

Số tiền góp

Số người

Số ngày
các sản phẩm cùng công ty
0911.066.399 0946.481.486