Dự án mới nhất

Bệnh viện Đa Khoa Việt Đức (New)

Bệnh viện Đa Khoa Việt Đức (New)
Phú Thọ  Dự án mới nhất
%

%

Hoàn thành

300 tỷ

Số tiền góp

Số người

Số ngày

các sản phẩm cùng công ty
0911.066.399 0946.481.486