Nhà đầu tư

Các nhà đầu tư

HỆ THỐNG NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG TRỰC

 

Để phục vụ nhu cầu đầu tư của khách hàng, Sàn Gọi Vốn luôn có sẵn đội ngũ các Nhà đầu tư thường trực, sẵn vốn, đang có nhu cầu tìm kiếm dự án để đầu tư và sẵn sàng đầu tư ngay khi tìm được dự án phù hợp. Các Nhà đầu tư này đã đăng ký thông tin tại Sàn Gọi Vốn và thường xuyên cập nhật các thông tin về các dự án mới từ Sàn Gọi Vốn.

Thông tin dự án của khách hàng, sau khi trải qua quá trình thẩm định, hoàn thiện và được đăng tải trên sàn Sangoivon.vn, tùy theo gói dịch vụ mà khách hàng đăng ký, sẽ được Sàn Gọi Vốn gửi đến các nhà đầu tư phù hợp với dự án để gia tăng khả năng huy động vốn cho dự án của khách hàng.

Sau đây là một số thông tin cơ bản về các Nhà đầu tư sẵn có của Sàn Gọi Vốn. Các con số này là tương đối và liên tục thay đổi theo ngày bởi số lượng nhà đầu tư không ngừng tăng lên.

Phân loại theo đặc điểm nhà đầu tư

STT

Loại hình

Số lượng

(NĐT)

 1

 Tổ chức

 Doanh nghiệp

 150 ++

 2

 Quỹ đầu tư, tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính

 10 ++

 3

 Tổ chức kinh tế khác

 12 ++

 4

Cá nhân 

 Trong nước

 1.000 ++

 5

 Nước ngoài

 50 ++

 6

 Việt kiều

 250 ++

 

Phân loại theo mức đầu tư

STT

Mức đầu tư

(VNĐ)

Số lượng

(NĐT)

 1

 Dưới 500 triệu

 1.000 ++

2

 Từ 500 triệu - 1 tỷ

 300 ++

3

 Từ 1 tỷ - 2 tỷ

 200 ++

4

 Từ 2 tỷ - 5 tỷ

 100 ++

5

 Từ 5- 10 tỷ

 50 ++

6

 Trên 10 tỷ

 20 ++

 

các sản phẩm cùng công ty
0966.022.023 0946.481.486