Lĩnh vực khác

Đề án đầu tư phát triển khu vui chơi giải trí tại huyện Bắc Sơn

Đề án đầu tư phát triển khu vui chơi giải trí tại huyện Bắc Sơn
Lạng Sơn  Lĩnh vực khác
%

%

Hoàn thành

7,4 tỷ

Số tiền góp

Số người

Số ngày

các sản phẩm cùng công ty
0911.066.399 0946.481.486