Môi trường

DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN ĐỐT RÁC HÀ NỘI

DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN ĐỐT RÁC HÀ NỘI
 Môi trường
50%

50%

Hoàn thành

4500 tỷ

Số tiền góp

Số người

Số ngày

1. Thông tin dự án:

  • Chủ dự án: Trung tâm hy vọng
  • Liên hệ: 0966022023 – 0935911986 – 0946481486
  • Tổng vốn đầu tư dự án: 4,600 Tỷ
  • Vốn cần huy động thêm: 2,254 Tỷ
  • Thời gian hồi vốn: 10 năm

2.Giới thiệu dự án:

Năng lượng từ chất thải đã được công nhận và nhiều nước coi đây là tài nguyên, nguồn năng lượng thay thế. Tại Việt Nam, nguồn năng lượng này chưa phát huy được hiệu quả vì khoảng 80% rác thải vẫn đang xử lý bằng phương pháp chôn lấp hoặc đốt bỏ ngoài trời, chỉ khoảng 20% rác thải được tái chế hoặc sử dụng để sản xuất điện.

Dự án đầu tư an toàn mang lại rất nhiều lợi ích cho cộng đồng và được sự ủng hộ và quan tâm của người dân và các nhà quản lí. Áp dụng trọn gói công nghệ hiện đại,tiến tiến của các nước phát triển
Với dân số hơn 93 triệu người, hằng năm lượng rác thải tại Việt Nam là rất lớn. Trung bình mỗi ngày gần 35.000 tấn chất thải rắn sinh hoạt đô thị và 34.000 tấn chất thải sinh hoạt nông thôn thải ra. Ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, mỗi ngày có từ 7.000 đến 8.000 tấn rác thải. Tuy nhiên, lượng rác chưa được sử dụng triệt để biến thành nguồn năng lượng phục vụ cuộc sống.

Các số liệu cho thấy, khoảng 85% lượng chất thải hiện nay tại Việt Nam được xử lý chủ yếu bằng công nghệ chôn lấp, đòi hỏi nhiều quỹ đất, trong đó 80% bãi chôn lấp không hợp vệ sinh, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường. Với 35.000 tấn rác được chôn lấp mỗi ngày, đây là nguồn tài nguyên bị lãng phí mà Việt Nam chưa tận dụng hết cho sản xuất năng lượng... Người dân luôn quan tâm đến vấn đề biến rác thành tài nguyên, phục vụ con người và giảm ô nhiễm.

3.Tình hình dự án

  • Sau khi huy động đủ vốn chỉ cần một năm đã có thể đi vào hoạt động 100% công suất

4. Khái toán dự án

  • Lãi sau thuế từ kinh doanh bán điện/tháng: 47,425 Tỷ
  • Thời gian thu hồi vốn:  4.600.000.000.000/47.425.000.000= 97 tháng

 

Trên đây là một số thông tin cơ bản chúng tôi muốn gửi đến Quý nhà đầu tư, để nắm bắt tình hình thực tế của dự án , xin vui lòng liên hệ trực tiếp cho Chủ dự án hoặc qua Hotline : 0911066399 - 0935911986 - 0946481486. Chúng tôi sẽ liên hệ lại và trao đổi cụ thể hơn.

Trân trọng cảm ơn!

 

các sản phẩm cùng công ty
0911.066.399 0946.481.486