Nông nghiệp

DỰ ÁN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH RAU SẠCH NÔNG TRẠI LÊ NGUYỄN (Đã có nhà đầu tư )

DỰ ÁN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH RAU SẠCH NÔNG TRẠI LÊ NGUYỄN (Đã có nhà đầu tư )
An Giang  Nông nghiệp
100%

100%

Hoàn thành

587 triệu

Số tiền góp

01 Người

Số người

Số ngày

các sản phẩm cùng công ty
0911.066.399 0946.481.486