Môi trường

DỰ ÁN CHO THUÊ XE VẬN CHUYỂN RÁC THẢI TRONG NHÀ MÁY XỬ LÝ CHẤT THẢI

DỰ ÁN CHO THUÊ XE VẬN CHUYỂN RÁC THẢI TRONG NHÀ MÁY XỬ LÝ CHẤT THẢI
TP HCM  Môi trường
%

%

Hoàn thành

16,8 tỷ

Số tiền góp

Số người

Số ngày

các sản phẩm cùng công ty
0911.066.399 0946.481.486