Nông nghiệp

Dự án chuỗi cửa hàng 3TGạo.com nhanh

Dự án chuỗi cửa hàng 3TGạo.com nhanh
TP HCM và Đồng Nai  Nông nghiệp
100%

100%

Hoàn thành

1 tỷ

Số tiền góp

Số người

Số ngày

các sản phẩm cùng công ty
0911.066.399 0946.481.486