Lĩnh vực khác

DỰ ÁN CHUỖI SIÊU THỊ MINI BÁN SẢN PHẨM KHOA HỌC KỸ THUẬT

DỰ ÁN CHUỖI SIÊU THỊ MINI BÁN SẢN PHẨM KHOA HỌC KỸ THUẬT
 Lĩnh vực khác
30%

30%

Hoàn thành

7,5 tỷ/22,5 tỷ

Số tiền góp

Số người

Số ngày

các sản phẩm cùng công ty
0911.066.399 0946.481.486