Nông nghiệp

DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ MÁY TINH BỘT SẮN HÀ TĨNH

DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ MÁY TINH BỘT SẮN HÀ TĨNH
Hà Tĩnh  Nông nghiệp
20%

20%

Hoàn thành

8,268 triệu $

Số tiền góp

Số người

Số ngày

các sản phẩm cùng công ty
0911.066.399 0946.481.486