Giáo dục

Dự án đầu tư xây dựng trường mầm non Quốc tế VIỆT MỸ ÚC

Dự án đầu tư xây dựng trường mầm non Quốc tế VIỆT MỸ ÚC
TP HCM  Giáo dục
%

%

Hoàn thành

6 tỉ

Số tiền góp

Số người

Số ngày

NHU CẦU HỢP TÁC

Nhằm chia sẻ các nguồn lực về tài chính cũng như cơ hội đầu tư làm giàu và phát triển sự nghiệp, AVS quyết định tìm kiếm nhà đầu tư nhằm huy động vốn để triển khai dự án này. Vì vậy,  các nhà đầu tư quan tâm đến dự án, muốn tham gia phát triển kinh doanh, làm giàu trong môi trường giáo dục và hơn cả là trở thành nhà đầu tư của Hệ thống Đào tạo Quốc tế Việt Mỹ Úc, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi.

Với những gì đã và đang làm được, AVS cam kết sẽ mang lại cho các nhà đầu tư những giá trị tài chính cũng như cơ hội phát triển sự nghiệp ngày càng tốt đẹp hơn.

Nhu cầu gọi vốn

 

NỘI DUNG

GIÁ TRỊ

 Vốn cần huy động

  06 tỷ VNĐ

 Thời gian thu hồi vốn

     03 năm

 Phương thức hợp tác

 Tùy thỏa thuận, thực hiện bằng văn  bản theo đúng quy định pháp luật

các sản phẩm cùng công ty
0911.066.399 0946.481.486