Giáo dục

DỰ ÁN: Dự án phát triển phòng học chia sẻ và dịch vụ ôn bài cho học sinh

DỰ ÁN: Dự án phát triển phòng học chia sẻ và dịch vụ ôn bài cho học sinh
 Giáo dục
20%

20%

Hoàn thành

400 triệu đồng

Số tiền góp

Số người

Số ngày

Chủ dự án : Nguyễn Gia Bách                                    

Vốn cần huy động : 250.000.000 – 400.000.000 cho mỗi một cơ sở (dự án) tùy vào vị trí, mặt bằng diện tích, và nhu cầu phụ huynh tham gia                      

Thời gian hoàn vốn : 2 năm
Dự án tập trung phát triển 27 dịch vụ như sau: dịch vụ nghỉ trưa ôn bài về nhà, chia sẻ phòng học, gia sư trực tuyến, khóa học online, thương mại online, dịch vụ sinh nhật – ăn trưa – ăn tham quan, các khóa học, kỹ năng sống, chương trình trải nghiệm... với rất nhiều nhà cung cấp liên kết với công ty.

Nguồn vốn huy động được sử dụng vào những hạng mục gì: Sửa chữa nhà cửa, đầu tư cơ sở vật chất, các chi phí marketing và phí quảng cáo tiếp cận phụ huynh học sinh trên ứng dụng riêng của dự án.

Sự khả thi của dự án: Hiện công ty đã thực hiện, và phát triển tốt vì nhu cầu của phụ huynh đang tăng.

Quyền lợi của Nhà Đầu Tư khi đầu tư vào dự án: 50% lợi nhuận của từng hạng mục dự án.

Trên đây là một số thông tin cơ bản về dự án, nhà đầu tư quan tâm dự án vui lòng liên hệ 0911.066.399 để trao đổi cụ thể về dự án!
Trân trọng cảm ơn!

các sản phẩm cùng công ty
0911.066.399 0946.481.486