Dự án kinh doanh mô hình nông nghiệp sinh thái Aquaponics cho các căn hộ chung cư
Nông nghiệp

Dự án kinh doanh mô hình nông nghiệp sinh thái Aquaponics cho các căn hộ chung cư

Dự án kinh doanh mô hình nông nghiệp sinh thái Aquaponics cho các căn hộ chung cư
 Nông nghiệp
%

%

Hoàn thành

2,4 tỷ

Số tiền góp

Số người

Số ngày
các sản phẩm cùng công ty
0911.066.399 0946.481.486