Dự án mới nhất

DỰ ÁN MỞ RỘNG CHUỖI CỬA HÀNG TÚI XÁCH DA ( NEW )

DỰ ÁN MỞ RỘNG CHUỖI CỬA HÀNG TÚI XÁCH DA ( NEW )
TP HCM  Dự án mới nhất
60%

60%

Hoàn thành

2.4 tỷ/ 4 tỷ

Số tiền góp

Số người

Số ngày

các sản phẩm cùng công ty
0966.022.023 0946.481.486