Thời trang

DỰ ÁN MỞ RỘNG CHUỖI CỬA HÀNG TÚI XÁCH DA

DỰ ÁN MỞ RỘNG CHUỖI CỬA HÀNG TÚI XÁCH DA
TP HCM  Thời trang
60%

60%

Hoàn thành

2.4 tỷ/ 4 tỷ

Số tiền góp

Số người

Số ngày

các sản phẩm cùng công ty
0911.066.399 0946.481.486