Dự án mới nhất

DỰ ÁN NÂNG CẤP NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH NUNG TUYNEL (NEW)

DỰ ÁN NÂNG CẤP NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH NUNG TUYNEL (NEW)
Yên Bái  Dự án mới nhất
%

%

Hoàn thành

30 tỷ

Số tiền góp

Số người

Số ngày

các sản phẩm cùng công ty
0911.066.399 0946.481.486