Thể thao

DỰ ÁN NÂNG CẤP VÀ MỞ RỘNG DỊCH VỤ CỦA TRUNG TÂM TDTT MAXFIT - NEW

DỰ ÁN NÂNG CẤP VÀ MỞ RỘNG DỊCH VỤ CỦA TRUNG TÂM TDTT MAXFIT - NEW
TP HCM  Thể thao
%

%

Hoàn thành

2 tỷ

Số tiền góp

Số người

Số ngày

 

                2. Chi phí:

 

các sản phẩm cùng công ty
0911.066.399 0946.481.486