Nhà hàng

DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CHUỖI CỬA HÀNG THỨC ĂN NHANH PIZZA – MÌ Ý

DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CHUỖI CỬA HÀNG THỨC ĂN NHANH PIZZA – MÌ Ý
 Nhà hàng
%

%

Hoàn thành

1,1 tỷ

Số tiền góp

Số người

Số ngày

các sản phẩm cùng công ty
0911.066.399 0946.481.486