Thời trang

Dự án sản xuất và kinh doanh giày sạch và an toàn cho Mẹ và Bé

Dự án sản xuất và kinh doanh giày sạch và an toàn cho Mẹ và Bé
TP HCM  Thời trang
51%

51%

Hoàn thành

1.9/ 3.7 tỷ

Số tiền góp

Số người

Số ngày

các sản phẩm cùng công ty
0911.066.399 0946.481.486