Nông nghiệp

Dự án trang trại 125 heo nái - 3.500 heo thịt

Dự án trang trại 125 heo nái - 3.500 heo thịt
Đắk Nông  Nông nghiệp
55%

55%

Hoàn thành

4.3 tỷ/ 7.8 tỷ

Số tiền góp

Số người

Số ngày

các sản phẩm cùng công ty
0911.066.399 0946.481.486