Nông nghiệp

Dự án trung tâm thủy hải sản tươi sống

Dự án trung tâm thủy hải sản tươi sống
TP HCM  Nông nghiệp
0%

0%

Hoàn thành

1.6 tỷ

Số tiền góp

Số người

Số ngày

các sản phẩm cùng công ty
0911.066.399 0946.481.486