Game
Game
Đấu trường trí tuệ _SMART ARENA
10/11/2016

Đấu trường trí tuệ _SMART ARENA

NAHI là một nền tảng cộng đồng và cũng là sân chơi online hữu ích cho Cộng đồng, đồng thời là cầu nối hữu hiệu giữa Doanh nghiệp và Khách hàng. Với khát vọng ứng dụng những tính...

TP HCM
19%

19%

Hoàn thành

45/ 240 tỷ

Số tiền góp

Số người

Số ngày
các sản phẩm cùng công ty
0911.066.399 0946.481.486