Nghệ thuật
Dự án xây dựng bảo tàng A Museum
26/05/2017

Dự án xây dựng bảo tàng A Museum

A Museum là dự án bảo tàng ngoài trời chuyên về trưng bày các loại mô hình bản sao kích thước lớn theo tỷ lệ thực 1/1 của các loại Máy Bay Chiến Đấu, các loại Phi Thuyền...

0%

0%

Hoàn thành

2 tỷ

Số tiền góp

Số người

Số ngày
Dự án ngôi nhà Việt
04/03/2017

Dự án ngôi nhà Việt

NGÔI NHÀ VIỆT NAM (Vietnam House) là dự án kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ theo hình thức trưng bày lớn nhất và chuyên nghiệp nhất được thiết kế theo mô hình mới lạ lần đầu tiên...

TP HCM
%

%

Hoàn thành

3 tỷ

Số tiền góp

Số người

Số ngày
các sản phẩm cùng công ty
0966.022.023 0946.481.486