Phim
Phim
Dự án Học qua phim – VSII
14/10/2016

Dự án Học qua phim – VSII

Đối với người Việt hiện nay thì tiếng Anh là ngôn ngữ quan trọng để phát triển sự nghiệp cũng như để bắt kịp xu thế hội nhập thế giới. Trong tình hình hiện nay, thực tế để...

Hà Nội
40%

40%

Hoàn thành

100 / 250k USD

Số tiền góp

Số người

Số ngày
các sản phẩm cùng công ty
0911.066.399 0946.481.486