Dự án mới nhất

SẢN XUẤT INOX CHO DỰ ÁN NHÀ MÁY Z756 KHU CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG LONG BÌNH ( New )

SẢN XUẤT INOX CHO DỰ ÁN NHÀ MÁY Z756  KHU CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG LONG BÌNH ( New )
Đồng Nai  Dự án mới nhất
%

%

Hoàn thành

800 triệu

Số tiền góp

Số người

Số ngày

các sản phẩm cùng công ty
0911.066.399 0946.481.486