THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỢT 4 VSET GROUP (Từ 01/01/2019 – 31/12/2019)
Dự án mới nhất

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỢT 4 VSET GROUP (Từ 01/01/2019 – 31/12/2019)

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỢT 4 VSET GROUP (Từ 01/01/2019 – 31/12/2019)
 Dự án mới nhất
50%

50%

Hoàn thành

40 Tỷ đồng

Số tiền góp

Số người

Số ngày

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỢT 4 VSET GROUP

(Từ 01/01/2019 – 31/12/2019)

Tập đoàn VsetGroup xin thông báo về việc phát hành cổ phiếu đợt 4 diễn ra từ 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019.

Giới thiệu về tổ chức phát hành

1/ Tên đầy đủ: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VSETGROUP

2/ Mã giao dịch: VSD

3/ Trụ sở chính: 42 Hoàng Bật Đạt, Phường 15, Quận Gò Vấp, TPHCM

Điện thoại: 028 38150734       -     028 38 158 777

Với mục đích bổ sung vốn thực hiện các dự án trong năm 2019 và huy động đủ 100 cổ đông, đạt điều kiện trở thành công ty đại chúng theo yêu cầu của ủy ban chứng khoán. Tạo tiền đề cho kế hoạch niêm yết cổ phiếu VSD trên sàn chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh HOSE năm 2020-2021. Hội Đồng Quản Trị Tập Đoàn VsetGroup thông báo phát hành cổ phiếu đợt 4 như sau:

4/ Cổ phiếu Tập Đoàn VsetGroup chào bán đợt 4:

  • Loại phổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
  • Mệnh giá: 10.000.000 VNĐ/ CP (loại 1000 cổ phần)
  • Số lượng đăng ký chào bán: 2.000 cổ phiếu (tương đương 2 triệu cổ phần)
  • Khối lượng vốn cần huy động: 20.000.000.000 đồng (20 tỷ đồng)
  • Thời gian phát hành: 01/01/2019 đến hết ngày 31/12/2019

Chính sách nhận cổ tức

Mẫu cổ phiếu

5/ Thông báo trái phiếu được chào bán như sau:

Số tiền phát hành trái phiếu: 40.000.000.000 (40 tỷ đồng) cho các mệnh giá từ 5 đến 50 triệu đồng.

Chính sách hợp tác mua trái phiếu của VsetGroup

Mẫu trái phiếu

 Mục đích phát hành cổ phiếu, trái phiếu:

Như vậy: Số vốn cần huy động là 60 tỷ đồng trong đó gồm:

  • Giá trị cổ phiếu: 20 tỷ đồng
  • Giá trị trái phiếu: 40 tỷ đồng

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ này tổng cộng dự kiến là 60.000.000.000 VNĐ (60 tỷ đồng). Được dùng để bổ sung vốn tự có tham gia vào thực hiện đầu tư các dự án kinh doanh. Cụ thể:

✓ Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại TPHCM: 30.000.000.000 (30 tỷ đồng)

✓ Đầu tư kinh doanh nhà hàng karaoke VIP: 20.000.000.000 VNĐ (20 tỷ đồng)

✓ Chuỗi Salon tóc: 10.000.000.000 VNĐ (10 tỷ đồng)

6.         Thông tin tham khảo

Hiện tại giá cổ phiếu của VsetGroup là 10.000 VNĐ/CP . Theo kế hoạch kinh doanh của VsetGroup được Hội Đồng Quản Trị VsetGroup thông qua thì doanh thu sẽ được kiểm toán :

các sản phẩm cùng công ty
0911.066.399 0946.481.486