Vận tải
DỰ ÁN  MỞ RỘNG QUY MÔ NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU VỎ THÉP
08/11/2018

DỰ ÁN MỞ RỘNG QUY MÔ NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU VỎ THÉP

Xây dựng nhà máy đóng sửa chữa tàu có công suất lớn, kèm theo dịch vụ chế tạo trang thiết bị tàu thủy, công nghiệp phụ trợ cho ngành công nghiệp tàu thủy xử lý – gia công...

QUẢNG NAM
%

%

Hoàn thành

30 tỷ

Số tiền góp

Số người

Số ngày
các sản phẩm cùng công ty
0911.066.399 0946.481.486