Hướng dẫn lập sổ tiền gửi ngân hàng trên Excel TT 133 + TT 200

2
94



Cách lập sổ tiền gửi ngân hàng mới nhất trên Excel theo TT 200 và TT 133 Mẫu số S05-DNN
* Sổ tiền gửi ngân hàng cần thể hiện được các nội dung như sau
– Ngày tháng ghi sổ
– Số hiệu chứng từ, ngày tháng của chứng từ ghi sổ
– Nội dung của chứng từ, nghiệp vụ
– Tài khoản đối ứng chi tiết cho từng nghiệp vụ
– Số tiền thu, chi, số còn lại…
* Cách lập sổ tiền gửi ngân hàng trên Excel như sau:
Bước 1: Xác định số dư đầu kỳ trước để chuyển sang
Bước 2: Lấy dữ liệu cho các cột chỉ tiêu: sử dụng các hàm trong Excel để lấy số liệu từ sổ nhật ký chung và các sổ khác
Bước 3: Lấy số liệu cho cột “Số tiền còn lại” với hàm Subtotal
Bước 4: Kiểm tra và hoàn thiện sổ tiền gửi ngân hàng.

Chi tiết bạn có thể xem thêm ở đây:

CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Website:
Sđt: Mr. Thật 0989.233.284

Nguồn: https://sangoivon.vn

Xem thêm bài viết khác: https://sangoivon.vn/ngan-hang/

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here