Phân tích cổ phiếu rổ VN30 tuần 23/3 – 27/3 || PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỨNG KHOÁN

5
99Phân tích cổ phiếu rổ VN30 tuần 23/3 – 27/3 || PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỨNG KHOÁN
Phân tích thị trường chứng khoán tuần 23/3 – 27/3, rổ cổ phiếu VN30 bằng các phương pháp phân tích kỹ thuật.
# Cùng nhấn nút ĐĂNG KÝ ▶( và COMMENT để định giá cổ phiếu!

Trong video này tôi thực hiện việc phân tích kỹ thuật các cổ phiếu trong rổ VN30, tuần từ ngày 16-20/03/2020 và thực hiện nhận định xu hướng cho tuần tiếp theo từ ngày 23-27/03/2020. Việc phân tích kỹ thuật được thực hiện đánh giá chi tiết và thực tế 30 cổ phiếu, có sử dụng kết hợp các cách định giá cổ phiếu để cho kết quả nhận xét phù hợp nhất.

# Lưu ý đây chỉ là kết quả tham khảo, nhà đầu tư có thể bình luận thêm quan điểm cá nhân của mình bên dưới mỗi video.
# Nguồn dữ liệu cổ phiếu được lấy từ 3 trang web chính + các trang thông tin khác:


#minhphungdlu, #phântíchkỹthuật, #phântíchcổphiếu, #đầutưchứngkhoán, #chứngkhoán2020, #VN30, #VNIndex

Nguồn: https://sangoivon.vn

Xem thêm bài viết khác: https://sangoivon.vn/chung-khoan/

5 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here