Hiện nay ngành công nghiệp Việt Nam đang ngày một phát triển với tốc độ tăng trưởng kinh