Vai trò của kiến trúc thượng tầng đối với cơ sở hạ tầng (câu 323)

0
105Vai trò của kiến trúc thượng tầng đối với cơ sở hạ tầng (câu 323)
– Thứ nhất, KTTT củng cố, hoàn thiện và bảo vệ cơ sở hạ tầng sinh ra nó; ngăn chặn CSHT mới, đấu tranh xoá bỏ tàn dư CSHT cũ; định hướng, tổ chức, xây dựng chế độ kinh tế của KTTT (thực chất vai trò kiến trúc thượng tầng là bảo vệ duy trì, củng cố lợi ích kinh tế của giai cấp thống trị xã hội, trong các xã hội có giai cấp còn đảm bảo sự thống trị về chính trị và tư tưởng của giai cấp giữ địa vị thống trị về kinh tế).
– Thứ hai, tác động của KTTT đối với CSHT diễn ra theo hai chiều hướng: Khi KTTT phản ánh đúng tính tất yếu kinh tế, các quy luật kinh tế khách quan sẽ thúc đẩy kinh tế phát triển. Khi KTTT không phản ánh đúng tính tất yếu kinh tế, các quy luật kinh tế khách quan sẽ kìm hãm sự phát triển của kinh tế và đời sống xã hội.
– Thứ ba, trong các bộ phận của KTTT thì nhà nước có vai trò tác động to lớn đối với CSHT, là tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị, nhà nước không chỉ dựa trên hệ tư tưởng, mà còn dựa trên những hình thức nhất định của sự kiểm soát xã hội, nó sử dụng sức mạnh của bạo lực để tăng cường sức mạnh kinh tế của giai cấp thống trị và củng cố vững chắc địa vị của quan hệ sản xuất thống trị…

Nguồn: https://sangoivon.vn

Xem thêm bài viết khác: https://sangoivon.vn/xay-dung/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here