Woodworking : How to make Wooden House columns – Cách làm cột nhà gỗ của thợ mộc Việt Nam-Làm nhà gỗ

4
19How to make wooden columns – How to make a wooden pillar in traditional Vietnamese architecture

Steps to make columns include the following stages:

1. Break the column from a square wooden box into an eight-sided shape (octagon)
2. Use the ax to pry the round pillar more
3. Use cells to make the column round and smooth
4. Locate the perforated hole associated with the beam and other wood structures
5. Drill the mortise on the column
…. next steps I will update later.

You can find out about the traditional wooden architectural works I have done at the website:

Video made by: Architect Nguyen Giang turns the steps of making traditional wooden houses in the traditional wooden workshop of Wood Giang at Chang Son traditional carpentry village

– Nghề Mộc Việt Nam – Cách làm một cây cột nhà gỗ trong kiến trúc truyền thống Việt Nam
Các bước làm cột gồm các công đoạn :

1. Xẻ cột từ hộp gỗ vuông thành hình dạng có tám cạnh (bát giác)
2. Dùng rìu đẽo sơ bộ cây cột tròn hơn
3. Dùng bào để cật cột tròn và nhẵn hơn
4. Xác định vị trí lỗ đục liên kết với xà và các cấu kiến gỗ khác
5. Đục lỗ mộng trên cột
….các bước tiếp theo mình sẽ cập nhật thêm sau.

Các bạn có thể tìm hiểu tham khảo về các công trình kiến trúc gỗ truyền thống mình đã thực hiện tại trang web :

Video thực hiện bởi : KTS Nguyễn Giang quay các công đoạn làm nhà gỗ cổ truyền tại xưởng nhà gỗ cổ truyền của Gỗ Giang tại làng nghề mộc cổ truyền Chàng Sơn

Nguồn: https://sangoivon.vn

Xem thêm bài viết khác: https://sangoivon.vn/bat-dong-san/

4 COMMENTS

  1. Xem chi tiết https://damyngheminhngoc.com/da-ke-cot
    Cơ sở đá mỹ nghệ chuyên cung cấp các sản phẩm đá làm nhà thờ , nhà gỗ như Đá Kê Cột, Đá bậc tam cấp, Cột Hiên Bằng Đá, Chiếu rồng bằng đá, Lan can đá số điện thoại : 0912351135

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here